Aktuellt

Arbetsmiljöpris till grupp på Boliden Aitik

  • 2019-02-13
  • 15:30
  • Pris

I samband med Svemins arbetsmiljöseminarium 2019 delades Svemins årliga arbetsmiljöpris ut. Priset gick till en grupp personer inom Boliden Aitik som tagit fram tre egna säkerhetsfilmer där de själva agerat manusförfattare, regissörer och skådespelare.

På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Samverkan och engagemang mellan olika parter är viktigt för att en bra arbetsmiljö och bra trivsel och arbetsklimat ska kunna skapas. Svemin vill genom 2019 års pris uppmärksamma vikten av samverkan och engagemang i arbetsmiljöarbetet.

Svemin har beslutat att tilldela arbetsmiljöpriset 2019 till en grupp personer inom Boliden Aitik som visat på stor initiativförmåga, engagemang och nytänkande för att ta fram verktyg i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Samverkan har skett mellan olika avdelningar och olika professioner vilket bidragit till ett lyckat resultat.

Gruppen består av:

• Bengt Bohlin (sektionschef HMS, anrikningsverket)
• Sture Holmgren (utbildningssamordnare)
• Per Johansson (mekaniker gruvan)
• Robert Karlsson (mekaniker gruvan)
• Sofia Stambro (sektionschef HMS, gruvan)
• Maria Waara (truckförare)
• Elin Wennberg (mekaniker anrikningsverket)
• Pelle Yngström (mekaniker anrikningsverket)
• Maria Åkermalm (truckförare)

Gruppen har i samverkan och genom stort eget initiativ tagit fram tre säkerhetsfilmer rörande fallskydd, mobiltelefonhantering i trafik samt arbete med vinkelslip. I filmerna agerar företagets egna anställda istället för inhyrda professionella skådespelare. Detta har bidragit till att filmerna fått större trovärdighet och bättre genomslag i organisationen. Filmerna används idag flitigt vid utbildningar i Aitik men även på andra enheter inom Boliden. De har även textats på engelska för att kunna användas för anställda och entreprenörer med utländsk bakgrund och vid Bolidens utländska enheter.

Personerna i gruppen har med entusiasm och engagemang visat att man genom samverkan kan bidra till positiva resultat. Gemensamt har de tagit ansvar för att bidra till att ingen skall behöva skada sig på arbetet.

Pristagarna intervjuade i radio