Aktuellt

"Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller"

– Vi är övertygade om att det på sikt kommer bli helt nödvändigt att kunna spåra metallers ursprung och därmed kunna skilja ut hållbart producerade metaller från övriga. Vi i Sverige ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete och därför vill vi stötta våra medlemsföretag i det arbetet.

Svemins vd Maria Sunér ger sin syn på projektet TraceMet i en intervju med IVL. Den 18 mars bjuder Svemin in till ett fördjupande expertwebbinarium om det nya systemet för spårbara metaller. 

Syftet med TraceMet är att ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system utvecklas för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet används kriterierna koldioxidavtryck och andel återvunnet.

Gruvornas branschorganisation Svemin tog initiativ till TraceMet. Vad är reaktionen därifrån när pilotprojektet nu avslutas?

– Pilotprojektet TraceMet har nu nått sitt slut. Arbete pågår med att färdigställa delrapporter från arbetspaketen samt en samlad populärvetenskaplig slutrapport, säger Maria Sunér.

Vad var Svemins tanke med TraceMet?

– Vi är övertygade om att det på sikt kommer bli helt nödvändigt att kunna spåra metallers ursprung och därmed kunna skilja ut hållbart producerade metaller från övriga. Vi i Sverige ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete och därför vill vi stötta våra medlemsföretag i det arbetet. De har höga ambitioner, de satsar intensivt på att nå fossilfrihet och implementera branschens nya färdplan för ökad biologisk mångfald. Vi vill även driva utvecklingen av det här spårbarhetssystemet eftersom vi tror att det gynnar den svenska mineralbranschen. Därför är satsningen på TraceMet ett sätt att ligga i framkant, säger Maria.


> Läs hela intervjun på IVL Svenska Miljöinstitutet här.

> Läs mer och anmäl dig till webbinariet den 18 mars här.


TraceMet drivs av Svemin och IVL i samarbete med Boliden och LKAB. Bakom projektet står Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.