Aktuellt

Besked om kalkärenden drar ut på tiden

De planerade kalktäkterna i Bunge Ducker och Stucks på Gotland prövas även i Mark- och miljööverdomstolen.
– Det här visar, än en gång, på behovet av ett förnyat regelverk kring miljöprövningar, säger Per Ahl, vd för SveMin.

SveMin välkomnar ordentlig genomlysning av miljöaspekterna i alla verksamheter. Men att ett ärende i praktiken kan få pågå i nära på ett decennium, som i fallet med Bunge Ducker, är oacceptabelt.
– Regelverket måste vara mer förutsägbart och tydligare med vad som krävs av parterna. Som det är nu är kraven i det närmaste utan begränsning, det har gjort att miljöprövningsprocesserna har blivit oerhört komplicerade och nära på ohanterligt stora i sin omfattning, säger Per Ahl, vd för SveMin.

SveMin följer utvecklingen noggrant och ser fram emot ett slutligt avgörande.
– Vi hoppas innerligt att det här ändå leder till en dom som ger våra medlemsbolag tillstånd som sen inte kan ifrågasättas, säger Per Ahl.

Ärendet med den planerade kalkstenstäkten i Bunge Ducker på norra Gotland har pågått sedan 2006 när den första tillståndsansökan lämnades in. I juni i år fick Nordkalk tillstånd och villkor för verksamheten och sedan tidigare har Nordkalk en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet.

I maj i år beviljade Miljödomstolen SMA Minerals ansökan om nytt täkttillstånd för Stucks kalkbrott på Gotland. Båda företagen har lagt ner stora resurser på att försäkra sig om att kalkstensbrytningen kan bedrivas i samklang med de viktiga vatten- och miljöintressen som finns på norra Gotland.

Per Ahl, vd SveMin

Per Ahl, vd SveMin