Aktuellt

Bra förslag om flytt av Natura 2000-prövningen - men varför vänta?

Idag presenterade bokstavsutredaren Inge Karlström sin utredning om frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession.
– En flytt av Natura 2000-prövningen är avgörande för flera gruvprojekt i Sverige, säger Maria Sunér, VD på Svemin.

Den svenska minerallagstiftningen bygger på en stegvis prövning. Något förenklat prövas i ett första steg, bearbetningskoncession enligt minerallagen, om det rör sig om en lämplig plats för en gruva. I ett andra steg, miljötillstånd enligt miljöbalken, prövas hur verksamheten ska bedrivas. I detta steg krävs en detaljerad beskrivning av verksamheten och det är mycket resurskrävande att ta fram en ansökan om miljötillstånd.

En fråga som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna för gruvor är när i prövningen frågan om Natura 2000-tillstånd ska ske. Senare års praxis har slagit fast att om det krävs ett Natura 2000-tillstånd så behöver tillståndet ha meddelats innan bearbetningskoncession kan beviljas. Denna praxis har drabbat branschen hårt och har orsakat stora problem för flera gruvprojekt i Sverige. Med nuvarande bestämmelser kan stora resurser behöva läggas redan i ett tidigt skede och det finns risk att frågan om Natura 2000-tillstånd behöver prövas dubbelt – både innan beslutet om bearbetningskoncession och i samband med beslutet om miljötillstånd.

Utredaren föreslår nu en lagändring som innebär att ett Natura 2000-tillstånd, om en sådant tillstånd krävs, inte längre ska vara en förutsättning för bearbetningskoncession.

– Detta är ett välkommet förslag som skulle vara ett steg på vägen mot funktionella prövningsprocesser för gruvor. Utredaren har på ett bra sätt beskrivit problematiken och föreslår en bra lösning, säger Tobias Kluge, branschjurist på Svemin, och tillägger att det kommer att ställas samma krav för att få Natura 2000-tillstånd som tidigare.

Enda smolket i bägaren är att lagändringen inte föreslås träda i kraft förrän den 1 juli 2024.

– En flytt av Natura 2000-prövningen är avgörande för flera gruvprojekt i Sverige. Det är därför beklagligt att lagändringen inte föreslås ske tidigare. Det borde vara fullt möjligt att ändra minerallagen snabbare – absolut senast vid årsskiftet, säger Maria Sunér, VD på Svemin.

>> Läs bokstavsutredningen om Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet här