Aktuellt

Det låga järnmalmspriset blev för tungt för Dannemora Mineral

Det låga järnmalmspriset blev för tungt för Dannemora Mineral. Konkursen blev oundviklig.
– Vi beklagar verkligen, det är verkligen tufft på järnmalmssidan nu, säger Per Ahl, vd SveMin.

Orsaken till morgonens dystra besked är järnmalmspriset. Det har varit nedåtgående under en längre tid och har på ett år halverats. Det beror delvis på en minskad efterfrågan men framförallt på grund av ett globalt överutbud av malm. Stora järnmalmsgruvor i Australien och Brasilien har de senaste åren utmanat världsmarknaden rejält. Faktorer som enskilda bolag inte kan styra över men som har gjort tillvaron mycket tuff för de nyetablerade företagen på järnmalmssidan. För tre månader sen fick Northland Resources stänga sin verksamhet i Pajala av samma anledning.

Gruvan i Dannemora har rötterna i 1400-talet och återinvigdes 2013 efter ett uppehåll i verksamheten. Sedan dess har efterfrågan på företagets styckemalm varit stark och överstigit produktionskapaciteten vilket bl a medfört att erhållna priser kunna förbättrats väsentligt i relation till världsmarknadspriserna. Produktionen har ökat och har under årets två första månader legat på rekordnivå till följd av effektivisering och ett hängivet arbete från bolagets personal. I storleksordningen 1,2 miljoner ton i årstakt.

Arbetet med en långsiktig finansieringslösning har sedan starten präglat verksamheten. I oktober förra året meddelade Dannemora att arbetet med att optimera bolagets investeringsobjekt lett till ett minskat behov av extern finansiering, det externa finansieringsbehovet dömdes därmed uppgå till 300 miljoner kronor.

Så sent som i februari fick bolaget sin ansökan om förlängd företagsrekonstruktion godkänd. Men det räckte alltså inte.

– Idag går våra tankar framförallt till de anställda och det samhälle runt gruvan som drabbas, säger Per Ahl.

Kvar i marken i norduppland finns en järnmalm av god kvalitet.
– Den kommer brytas om inte förr, så senare, säger Per Ahl.