Aktuellt

FAMMP godkänd som PERC-organisation

rättssäkra tillståndsprocesser

Det står nu klart att Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals (FAMMP) listas som ”Recognised professional organisation” enligt PERC, Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee. Ett bra besked för Svemins medlemsbolag och ett viktigt steg i övergången från den tidigare FRB-standarden.

Den ideella organisationen Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) samlar kvalificerade personer (QP:s) i huvudsakligen Sverige, Norge och Finland som uppfyller organisationens krav på kompetens och erfarenhet att göra bedömningar av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver som motsvarar kraven enligt PERC-standarden. Alla Svemins medlemsföretag måste använda sig av kvalificerade personer för att bedöma och granska resultat som publiceras offentligt.

Ökad transparens i rapporteringen

Under 2018 bildades FAMMP i syfte att öka medlemsbolagens möjlighet att rapportera tydligare, mer detaljerat och med högre transparens. Den standard som länge använts inom mineralnäringen i Sverige, Norge och Finland, FRB-standarden, ansågs inte längre leva upp till branschens egna ökade krav på sin rapportering.

Uppfyller PERC:s kriterier

Nu står det alltså klart att FAMMP erkänts som ”Recognised professional organisation”. I PERC:s lista över godkända organisationer framgår det vilka kriterier FAMMP nu anses uppfylla:

”To be recognised as an RPO, an organisation must satisfy the following criteria:

 • be a self-regulatory organisation covering professionals in the mining and/or
  exploration industry;
 • admit members primarily on the basis of their academic qualifications and
  professional experience;
 • require compliance with the professional standards of competence and ethics
  established by the organisation anywhere in the World (not just within the home
  jurisdiction of the organisation); and
 • have disciplinary powers, including the power to suspend or expel a member for
  breaches of professional standards of competence or ethics anywhere in the
  World.”

Kortfakta

FAMMP stöds av Svemin men drivs utan något avgörande inflytande från gruvindustrin. FAMMP består, förutom av dess styrelse, av kommittéer med uppgift att granska medlemsansökningar, att tillhandahålla utbildning om PERC-standarden och att hantera eventuella disciplinärenden rörande föreningens kvalificerade personer.