Aktuellt

Fem frågor och svar med anledning av dammolyckan i Brasilien

Mycket är fortfarande oklart om orsaken till det stora dammbrott som inträffade natten till fredag vid en järnmalmsgruva i sydöstra Brasilien. Lars-Åke Lindahl, miljöexpert på SveMin, reder ut begreppen.

1. Vad är det som har hänt?

Vi vet inte så mycket mer än att en damm till ett sandmagasin vid järnmalmsgruvan Samarco i Brasilien har rasat och att stora mängder vatten och sand har runnit ut. Vattnet och sanden har transporterats lång väg längs den dalgång som ligger nedströms gruvan.
Läs mer Uppdatering

2. På vilket sätt påverkar det människor och natur?

Enligt de uppgifter vi har tagit del av så har minst femton människor omkommit då de träffats av den flodvåg av sand och vatten som nådde byn Bento Rodrigues, 7 km från gruvan. Sand och vatten vid järnmalmsgruvor innehåller normalt inga giftiga ämnen. Enligt uppgift från gruvbolaget Samarco gäller det även den aktuella gruvan. Det är flodvågen med sand och vatten i sig som hotar människoliv. Förutsatt att uppgiften om att sand och vatten inte innehåller giftiga ämnen stämmer så kvarstår ändå effekten av att dalgången många kilometer nedströms täcks av sand.

3. Varför kan en gruvdamm gå sönder såhär, byggs de inte för att klara enorma påfrestningar över lång tid?

Jo gruvdammar byggs för att klara de påfrestningar den kan utsättas för. Eftersom vi inte vet något om de tekniska orsakerna till olyckan vill vi inte spekulera i vad som kan ha gått fel.

4. Kan det här hända i Sverige?

En olycka med så tragiska konsekvenser förutsätter att det finns ett samhälle nedströms dammen som skulle kunna översvämmas. Den situationen har vi inte vid någon av våra gruvdammar. Risken för att någon av våra gruvdammar skulle rasa bedöms också som mycket liten. I Sverige har branschen utvecklat en vägledning (GruvRIDAS) för dammsäkerhet vid gruvdammar. Alla gruvföretag i Sverige har åtagit sig att följa den vägledningen. Förutom vägledning för hur man bygger en säker damm innehåller vägledningen bland annat anvisningar för hur damma ska besiktigas och hur dammsäkerheten ska utvärderas av externa experter.

5. Leder det här till att vi ser över konstruktionerna i Sverige?

Vi ser regelbundet över våra  svenska dammar. Om olyckan i Brasilien kommer att leda till någon extra översyn vet vi först när vi fått kunskap om vad orsakerna var. Då kommer vi att utvärdera om det finns någon risk för att något liknande skulle kunna hända vid svenska gruvdammar och i så fall skärpa våra rutiner ytterligare för att hantera den risken.