Aktuellt

Hallå där… Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation

Hallå där… Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, den 18 maj arrangerar ni tillsammans med Svemin årets stora event för gruvrelaterad forskning; Swedish Mining Research and Innovation Day. Anmälningen har precis öppnat.

Varför ska man inte missa Swedish Mining Research and Innovation Day den 18 maj?

– Swedish Mining Research and Innovation Day, som många känner igen som Bergforskdagarna, är det tillfälle på året då industri, forskningsaktörer, intressenter och beslutsfattare får samlas och fokusera helt på forskning och innovation. Det är ett viktigt tillfälle för dialog, kraftsamling och för att kommunicera både aktuella satsningar men också strategier och behov. Vi lyfter både mer tekniska teman men även policyfrågor och strategier för innovationssystemet.

Vad vill du särskilt lyfta fram i programmet?

–  I år borrar vi djupare i Svensk världsledande gruvinnovation. Ur ett innovationsperspektiv är Sverige är en förebild internationellt, med världsledande gruvbolag, utrustnings- och systemleverantörer och ett innovationssystem och en samverkansmodell som är nyckel till framgång. I år tar vi pulsen på hur det här egentligen fungerar, gör vi det vi ska, gör vi det i den takt som är nödvändig både ur ett hållbarhets- men även ekonomiskt perspektiv, och finns förutsättningarna i form av kompetens, resurser och regelverk för att nå de högt ställda målen?

Vem vänder ni er till?

– Vi vänder oss till alla aktörer och personer med intresse för Svensk gruvforskning- och innovation. Våra deltagare kommer från Industri, universitet, institut, myndigheter, NGO:s, politiken och samhället. Mixen av deltagare innebär alltid spännande möten och livliga diskussioner!

Vad är största skillnaden med att arrangera den här dagen digitalt jämfört med tidigare års konferenser på plats i Luleå?

– I år blir det ett mer komprimerat program, vi anpassar oss efter situationen och det innebär att vi har mindre tid för traditionella projektpresentationer och istället gör snabba nedslag. Paneldiskussioner tar större plats i programmet, det blir dynamiskt och bra! Vi kommer att sakna att träffa alla på plats, och minglet får vi ladda för och spara till nästa år då vi hoppas vi kan träffas på plats igen.

> Läs mer och anmäl dig på swedishmininginnovation.se


Swedish Mining Research and Innovation Day (fd. Bergforsk) är den viktigaste nationella mötesplatsen för att diskutera forsknings- och innovations­frågor relaterade till gruv-, mineral- och metallutvinning. Konferensen som arrangeras av Svemin och Swedish Mining Innovation samlar årligen ca 150 ledande personer, forskare, finansiärer och offentliga intressenter från det svenska gruv- och mineralklustret.