Aktuellt

Hallå där, Lars-Åke Lindahl

Hur känns det inför årets konferens?

– Faktiskt spännande. Inledningsvis var det så klart en besvikelse att inte kunna genomföra en konferens i Kiruna som planerat. Men nu när vi är igång känns det engagerande och roligt, vilket det alltid är att arbeta med Miljökonferensen.

Vilket tema kommer årets konferens att ha och finns det något extra spännande att se fram emot?

– Hållbar råvaruförsörjning. Vi kommer att titta på den frågan från olika håll i en serie tematiska seminarier. Särskilt roligt är att kunna presentera ett par av de strategiska projekt vi driver på miljöområdet. Dels utvecklandet av en branschfärdplan för biologisk mångfald, Mining with Nature och dels pilotprojektet för spårbarhet av metaller och mineral, TraceMet.

Vilken publik riktar sig Miljökonferensen till?

– Vi vänder oss till alla som är intresserade av en hållbar gruvnäring. Om vi ser tillbaka så är de som brukar delta förutom representanter för våra medlemsföretag, miljömyndigheter, konsulter och akademi.

Som sagt kommer årets Miljökonferens av förklarliga skäl bli digital, vilket så klart kan upplevas som lite synd, men vilka fördelar finns med att hålla den digitalt?

– Möjligheten att nå nya målgrupper som inte kan eller vill resa till Kiruna för en två dagars konferens. Samma sak gäller möjligheten att engagera talare som inte har tid att resa. Följden blir så klart också ett väsentligt mindre klimatavtryck!

På tal om att 2020 inte varit som andra år – hur har coronapandemin påverkat gruvbranschens miljöarbete?

– Min bild är att miljöarbetet ute på företagen har fungerat mer eller mindre som vanligt. Den stora påverkan är att vi inte kunnat resa. Kommittéer och arbetsgrupper har fått vänja sig att utnyttja digitala lösningar för möten, och det har i princip inte varit möjligt att göra besök vid olika verksamheter.


Svemins Miljökonferens hålls i år digitalt den 7-8 oktober. Håll utkik på webbplatsen och i nyhetsbrev för mer information inom kort.

Här kan du se presentationer från förra årets Miljökonferens.