Aktuellt

Lyckad dag om kompetensförsörjning

Den 16 oktober arrangerade Industriarbetsgivarna en dag om kompetensförsörjning. Dagen lockade ett femtiotal av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag och programmet bjöd på en blandning av teman.

– Uppslutningen från våra medlemsföretag visar på ett stort intresse för frågor som rör kompetensförsörjning. Särskilt roligt är att det bland deltagarna fanns representanter från alla våra medlemsförbund, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för frågor som rör kompetensförsörjning hos Industriarbetsgivarna.

En programpunkt som visade sig vara särskilt intressant och gav upphov till diskussion och frågor var föreläsningen om mångfalds- och genusperspektivet av Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet.

– Våra medlemsföretag arbetar mycket med jämställdhet och mångfald, något som kanske inte alltid syns i debatten, säger Fredrik Gunnarsson.

Företagen visade också stort intresse för den genomgång som gjordes om den pågående utredningen om gymnasiets yrkesprogram.

– Vi arbetar inte med detta i vardagen och därför är det bra att få en genomgång av vad som händer på yrkesutbildningsområdet, sa en av deltagarna i den sammanfattande utvärderingen på slutet av dagen.

Andra ämnen på programmet var yrkesintroduktion, att attrahera fler tjejer till ingenjörsutbildningarna samt den internationella arbetsförmedlingen, EURES. Alla inslag var uppskattade och i eftermiddagens grupper fördes intressanta diskussioner.

– Jag visste inte att Arbetsförmedlingen arbetar i internationella nätverk för förmedling av jobb. Det ger ju nya möjligheter för oss att hitta rätt kompetens, var en åsikt från deltagarna.

– Det är viktigt för oss att samla våra medlemsföretag och diskutera dessa frågor. På så sätt kan vi direkt på plats diskutera aktuella angelägenheter. Vi kommer med största sannolikhet att genomföra en dag om kompetensförsörjning även nästa år, säger Fredrik Gunnarsson.

Dagen arrangerades i samverkan med Skogsindustrierna, SveMin och Jernkontoret.