Aktuellt

Många sökande till Bergsskolan

Foto: bergsskolan.se

Som Svemin redan skrivit om är ansökningsläget till Bergsskolans utbildningar högt i år. Till de två teknikerprogrammen och de två ingenjörsprogrammen hade det fram till i fredags den 15 maj kommit in omkring knappt 180 ansökningar till de 100 plaster som finns till hösten, skriver skolan i ett pressmeddelande idag måndag.

– Det är mycket glädjande att det är så högt söktryck till Bergsskolan. Vi vet att 95% av de som går ut Bergsskolan får arbete inom svenska berg-, anläggnings-, eller metallföretag. Nu växer Bergsskolan igen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan i pressmeddelandet.

Hur mycket högre är söktrycket i år jämfört med tidigare år?

– Jag vet inte exakt, men jag nöjer mig med att det är högt tryck helt enkelt. Det känns otroligt kul. De som har varit med längre säger att de inte kan minnas så många ansökningar, så det kanske kan vara rekord, säger Jan.

Vad tror du det höga söktrycket i år beror på?

– Jag tror att det är flera saker. Vi har synts lite mer i media än tidigare och vi har också satsat mer i digitala kanaler. Vi hade heller ingen antagning under förra året, så jag tror det kan finnas en del uppdämda sökningar från de som inte sökte i fjol. Situationen med corona är nog också en av anledningarna och jag tror att en andel sökande är karriärbytare och personer som omskolar sig på grund av att man blivit av med jobbet eller vill byta karriär, säger Jan.

Fler kvinnor som vill läsa till ingenjör

Av skolans fyra utbildningar, tekniker och ingenjör inom berg- och anläggningsteknik samt metall- och verkstadsindustri, är ingenjörsprogrammen populärast bland kvinnliga sökande.

– Vi brukar ligga omkring 18 % kvinnliga sökande och i år är det 20 % Det är en liten ökning och det känns så klart positivt, säger Jan.

Ansöker om att få fler platser till hösten

I dagens pressmeddelande skriver också skolan att Myndigheten för yrkeshögskolan öppnat för möjligheten att ansöka om att få ta emot fler studenter på redan beviljade program till hösten 2020 på grund av corona.

Bergsskolan kommer därför att ansöka om ytterligare platser till vart och ett av de två teknikerprogrammen. Det är antalet praktikplatser (LIA) som är största flaskhalsen. För Tekniker metall har skolan redan klart med 32 LIA-platser och för Tekniker Berg är 28 LIA-platser klara. Däremot är det på Ingenjör berg klart med 38 LIA-platser. Några av dessa kan kanske konverteras till teknikerplatser.

– Det får vi ta en diskussion med de företag som hittills ställt upp att vara praktikföretag. Det kan ju också vara fler nya företag som nu tar kontakt med Bergsskolan så att vi kan ta emot fler studenter, säger Jan i pressmeddelandet.

Förlänger ansökningstiden till 15 juni

I och med att skolan ansökt om att få fler platser genom den nya satsning som Myndigheten för yrkeshögskolan gjort kommer ansökningstiden till Bergsskolan att förlängas med en månad.

– För att förbereda för ett positivt besked kommer vi att förlänga ansökningstiden. I första hand fram till 15 juni, säger Jan Håkanson.

Bergsskolan kommer inte att ansöka om utökade platser på de två ingenjörsprogrammen. Här görs bedömningen att i första hand fylla de platser de redan är tilldelade. Ansökningstiden förlängs dock med en månad för att möjliggöra för sena ansökningar.

Läs mer på Bergsskolan.se