Aktuellt

Mineralindustrin om Natura2000 på Gotland: Ett häpnadsväckande beslut

Miljöminister Åsa Romson (MP) tvingar in Sverige i ett ökat importberoende med högre miljöbelastning som följd.
– Det är väldigt, väldigt beklagligt. För de som nu förlorar jobbet, för företagen, för Gotland men också för landet Sverige när 2/3 av vår kalkförsörjning slås ut, säger Per Ahl, vd SveMin.

Regeringen presenterade på måndagen nya och utvidgade Natura2000-områden på Gotland. I området kring Bästeträsk har Nordkalk och SMA Mineral ansökt om att bryta kalk och båda fallen prövas just nu i Mark- och Miljööverdomstolen.

– Detta beslut är häpnadsväckande, att en regering mitt under pågående rättsprocess går in och fattar ett beslut som blir avgörande för utgången i målen, säger Per Ahl.

Beskedet är anmärkningsvärt även av andra anledningar.

– Vi känner stor oro för den prejudicerande effekt om Natura2000 används som ett verktyg att stoppa industrietableringar av alla slag, inte bara inom mineralnäringen. Vad blev det av den återindustrialiseringslinje som Löfven drev?

De områden som Nordkalk och SMA Mineral har ansökt om för kalkbrytning utgör 170 respektive 51 ha. Kalkbrytningen ansöker således om mindre än 1 procent av den areal som redan är skyddad i olika former av reservat. Det betyder mindre än 1 tusendel av länets yta. Det hade gått att hitta andra områden att skydda – för att samtidigt kunna bevara den svenska kalkindustrin.

– Men den politiska viljan fanns uppenbarligen inte, säger Per Ahl. Det här är baserat på en nationell tillämpning av EU-rätten men tyvärr i avsaknad av en konsekvensanalys.