Aktuellt

Mineralpolitisk granskning visar majoritet för förbättringar

Omslagsbild: Fredrik Persson/TT

Vindkraftverk, solpaneler, elbilar och batterier, alla kräver de metaller i högre grad än de teknologier som används idag. Men hur hanterar politiken det faktum att tillgången till metaller och mineral sätter takten i den gröna omställningen? Svemin frågade samtliga partier och igår släpptes resultatet.

Den svenska gruv- och mineralnäringen är världsledande inom hållbar utvinning. Gruvklustret – som innefattar aktiva gruvföretag, prospekteringsbolag, teknikleverantörer och delar av den värdekedja som bygger på metaller – spelar också en stor roll för Sveriges ekonomi, då det står för 3 procent av BNP, 8 procent av exporten och uppåt 125 000 jobb, direkt och indirekt. Näringen är dessutom en stark motor för industriella investeringar, inte minst i norra Sverige. Och svensk gruv- och mineralnäring vill fortsätta att utvecklas och bidra mer till både klimatomställning, ökad självförsörjning och välstånd i Sverige.

Svemin frågade därför samtliga riksdagens partier om hur de ser på sin respektive gruv- och mineralpolitik. De frågor vi ställt är av betydelse för branschens möjlighet att växa och utvecklas i Sverige. Syftet har varit att utvärdera vilken linje partierna tänker driva i dessa frågor under nästa mandatperiod.

Resultatet visar en stor spännvidd i inställningen till gruvfrågor. Men det samlade resultatet visade också hoppfullhet.
-Det finns skäl att tro att den svenska gruvpolitiken kommer att genomgå en tydlig förbättring under nästa mandatperiod. Åtminstone om man ska tro vad partierna svarat i vår valenkät, säger Maria Sunér, vd Svemin.

På 9 av 14 frågeområden i enkäten finns det förutsättningar för en tydlig majoritet för förbättringar. På något område står det och väger. Resultatet i valet den elfte september kommer avgöra om det kan bli verklighet.

-Klimatomställningen börjar i gruvan, därför är viktigt att vi som har förutsättningar för en stark mineralindustri här i Sverige också ges möjlighet av politiken att utvecklas, säger Maria Sunér. Vi kommer självklart att granska och följa upp att det som utlovas här i enkätsvaren också blir genomfört. Vi kommer också vara aktiva i att fortsätta föra dialog i de frågor som behöver diskuteras vidare.

Svemins Mineralpolitiska granskning 2022 lanserades igår, måndag 4 juli, under politikerveckan i Almedalen i samband med seminariet ”Brytningstid i Sverige – klimatomställning och mineralpolitik”.

>> Här kan du se seminariet i efterhand på Almedalen Play

>> Ladda hem eller läs granskningen i nytt fönster (uppslag) här

>> Ladda hem eller läs granskningen i nytt fönster (enkelsidig) här


Medverkande från politiken var Camilla Brodin, Närings- och energipolitisk talesperson (KD), Birger Lahti, Landsbygdspolitisk talesperson (V), Jennie Nilsson, Vice ordf. Näringsutskottet (S), Arman Teimouri, Energi- och näringspolitisk talesperson (L), Carl-Oscar Bohlin, Närings- och energipolitiska frågor (M) och Helena Lindahl (C).

Medverkande från gruv- och mineralklustret var Karin Comstedt Webb, Vice vd HeidelbergCement Sverige, Anders Lindberg, Presschef LKAB, Stefan Romedahl, Direktör Boliden Gruvor och Olli Salmi, Direktör EIT RawMaterials Innovation Hubs North och Baltic Sea EIT.

Från Svemin medverkade Maria Sunér, vd Svemin samt Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin.