Aktuellt

Ny ordförande i SveMins arbetsmiljökommitté

Gunnar Rådberg, produktionschef vid Zinkgruvan blir ny ordförande i GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, från 1 januari 2016. Vid GRAMKO:s möte i november fastställdes de tre prioriterade fokusområdena för 2016. Detta och mer nytt från arbetsmiljöområdet kan du läsa i Nyheter från GRAMKO.

GRAMKO:s tre prioriterade fokusområden år 2016 är:

  • Säkerhetskultur med fokus på säkerhet vid entreprenadarbeten
  • Teknisk utveckling av maskiner, motorer och arbetsmetoder
  • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

GRAMKO är Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté med representanter från gruv- och mineralindustrin.