Aktuellt

Värderingsmodellen CLIMB revolutionerar hållbar markanvändning

Idag lanseras en helt ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald. Bakom CLIMB står flera aktörer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.
– Med CLIMB kan vi mäta effekterna av de insatser vi gör för biologisk mångfald på ett nytt och mer enhetligt sätt. Det här är ett fantastiskt verktyg som kan appliceras i flera olika sammanhang, säger Josefin Blanck som är chef för strategiska miljöprojekt på Vattenfall och ordförande i styrgruppen för satsningen.

CLIMB står för Changing Land Use Impact on Biodiversity och är en svenskutvecklad värderingsmodell som ger företag möjlighet att minimera sin negativa påverkan på naturen. Med CLIMB kan företagen beräkna nuläge, samt negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Därmed kan de planera och kompensera för sin påverkan och främja hållbarhet i sina verksamheter.

CLIMB ger också bra underlag för trovärdig och transparent rapportering om påverkan på biologisk mångfald, och för att kommunicera om naturens värden på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Bättre förutsägbarhet i miljöprövningar
Bakom initiativet CLIMB står flera framstående aktörer inom svenskt näringsliv, i samarbete med Swedish Mining Innovation och Vinnova och med stöd av Energimyndigheten och Formas.

– Vi hoppas att CLIMB kan skapa bättre förutsägbarhet i miljöprövningar genom att tydligt uppfylla de nya krav och förväntningar som kommer kring arbetet med biologisk mångfald. Samtidigt bygger metoden en oerhörd stolthet över vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin.

Idag den 22 maj, på Biologiska mångfaldens dag, lanseras CLIMB vid ett evenemang på Näringslivets Hus i Stockholm. Vid lanseringen kommer flera av aktörerna bakom modellen att vara på plats för att diskutera tillämpningen av CLIMB och dela med sig av sina erfarenheter från utvecklingsprojektet.

>>Läs mer om CLIMB


FAKTA

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversit, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.

  • CLIMB kan bland annat tillämpas för att:
  • Jämföra lokaliseringar och utformningar
  • Bedöma påverkan före och efter en ändring i markanvändningen
  • Överblicka och värdera olika effekter av investeringar
  • Planera och genomföra restaurering och kompensation
  • Bättre förutsägbarhet i miljöprövning
  • Möjliggöra uppföljning mot mål
  • Rapportera effekter på biologisk mångfald
  • Utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till nordiska förhållanden. CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar för restaurering och kompensation – vilket resulterar i lönsamhet för både företaget och naturen.

CLIMB har utvecklats i ett samverkansprojekt med Boliden, Ecogain, Heidelberg Materials, LKAB, Skanska, Skellefteå Kraft, Special- fastigheter, Svemin, Svenska Kraftnät, Sveriges Bergmaterialindustri, Talga och Vattenfall. Projektet sker inom Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


Mer information, vänligen kontakta:

Kristina Branteryd, Expert miljö, Svemin
kristina.branteryd@svemin.se
+46(0)72 018 53 05

Josefin Ohlson, Ecogain projektledare CLIMB
josefin.ohlson@ecogain.se
010-405 90 54