Aktuellt

Nya utlysningar från Vinnova: resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Vinnova har öppnat två utlysningar med fokus på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Utlysningen Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi vänder sig till er som vill utveckla och testa resurseffektiva och cirkulära lösningar. För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill med den här utlysningen bidra till ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt.

Utlysningen Policy och styrmedel för en hållbar industri finansierar samverkansprojekt som ger underlag och har direkt koppling till policyutveckling. Syftet är att främja omställning till klimatneutral och cirkulär ekonomi. Med detta erbjudande vill Vinnova bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning. Inriktningen är på utveckling av policy och styrmedel som är relevanta för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Projekten som finansieras förväntas ge både underlag och bidra direkt till policyprocesser. Utlysningen omfattar policy och styrmedel från såväl offentligt håll som från branscher och standardiseringsorgan. Exempel på styrmedel som omfattas är lagar, regler, tillstånd, upphandling, olika ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder

Utlysningarna stänger den 25 augusti respektive 20 september. Mer information och kontaktuppgifter finns via länkarna ovan.