Aktuellt

”Prospekteringen efter vanadin i Skåne är en del av lösningen.”

 

Batterimetaller har en avgörande betydelse för att Sverige ska nå regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det skriver Per Ahl, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Solceller, vindkraftverk, batterier och elbilar. För att klara den klimatomställning som behövs krävs metaller. Flera av de viktigaste finns i den svenska berggrunden. Även utanför traditionella gruvområden. Just nu undersöks marken i delar av Skåne för att se om den innehåller det metalliska grundämnet vanadin – för att på sikt bli en del av lösningen för ett bättre klimat.

Debatten har dock kommit att handla om något helt annat, rädslan för ingrepp i naturen, och har i hög grad präglats av bristande insikt, något som de två geologerna Barbara Wohlfarth och Svante Björck påpekar (Aktuella frågor 11/3).

Vanadin används i långlivade batterier. Idag bryts batterimetaller främst i Kina, Ryssland, Kongo och Sydafrika. Både EU och den svenska regeringen har pekat på riskerna med att göra klimatomställningen beroende av metaller från odemokratiska stater. ”Metaller från gruvor med undermåliga arbetsvillkor eller obefintliga miljökrav kan inte vara grunden för vår klimatteknik”, slog förre näringsministern Mikael Damberg (S) fast häromåret. Sveriges mineralstrategi från 2013 har också som utgångspunkt att Sverige ska stärka sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation.

Utvinning av metaller behövs trots att återvinningen har ökat. Det konstaterar såväl det europeiska vetenskapsrådet EASAC som den statliga expertmyndigheten, SGU, som slår fast att behovet av batterimetaller kommer att öka mycket kraftigt framöver.

Batterimetaller har en avgörande betydelse för att Sverige ska nå regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Prospekteringen efter vanadin i Skåne är en del av lösningen. Markundersökningarnas syfte är att skaffa viktig kunskap som kommer samhället till godo och de bekostas av företag som är villiga att ta risken att investera de pengar och den tid som krävs för att undersöka om det är möjligt att utvinna vanadin.

Om det visar sig finnas fyndigheter som är värda eller möjliga att utvinna återstår flera omfattande tillståndsprövningar. Dels får platsen inte vara olämplig i förhållande till andra intressen, till exempel jordbruk och besöksnäring. Dels måste det ske mycket noggranna och omfattande utredningar av hur utvinning skulle påverka miljö, vatten, naturvärden, kulturvärden, trafik, buller och mycket mera.

Sverige har en av världens strängaste miljölagstiftningar, och det är bra.

Det är omöjligt att få tillstånd för utvinning av vanadin om inte verksamheten uppfyller de högt ställda rättsliga och miljömässiga krav som gäller. Men i debatten låter det dessvärre inte så. Många av de påståenden som förekommit, till exempel att mineralutvinning gör stora delar av Skåne obeboeligt eller leder till en miljökatastrof, saknar verklighetsförankring. Det är uppseendeväckande att även ledande politiska företrädare som regionrådet Birte Sandberg (C) spridit sådana påståenden.

Den metallutvinning som krävs för klimatomställningen innebär komplicerade avvägningar mellan nationella och lokala intressen. Inte bara i Skåne. Jag välkomnar en debatt när det gäller utvinning men låt den inte styras av känslor utan föras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på kunskap och med sakliga argument.

 

 

Artikeln publicerades först i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2019-03-16/prospekteringen-efter-vanadin-i-skane-ar-en-del-av-losningen