Aktuellt

Snabbspår lockar nyanlända till gruvnäringen

Två personer arbetar i Bolidens anrikningsverk i Garpenberg.

Bland de många nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren finns hundratals ingenjörer med just de utbildningar och yrkeserfarenheter som behövs inom den svenska gruv- och mineralbranschen. – Förhoppningen är att få till praktikplatser redan till hösten, säger Fredrik Gunnarsson, Svemin.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar nu Svemin inom ramen för satsningen Snabbspår för att locka nyanlända med rätt kompetens till våra medlemsbolag. Fredrik Gunnarsson, som ansvarar för kompetensförsörjningsfrågor på Svemin, berättar mer om satsningen.

Vad innebär Snabbspår?

– Snabbspår är benämningen på olika initiativ som arbetsmarknadens parter gör för att integrera nyanlända och hitta kompetens bland nyanlända. På gruvområdet riktar vi oss mot personer med ingenjörskompetens, främst på energi-, process-, kemi- eller miljöområdet.

Vad har gjorts hittills i processen? Hur långt har ni kommit?

– En arbetsgrupp där Svemins medlemsföretag Zinkgruvan, Boliden, LKAB och Bergteamet ingår har i dialog med Arbetsförmedlingen fått fram en lista med potentiella kandidater, alltså personer som vi har identifierat kompetenser hos som motsvarar de förväntningar som företagen har.

Vad händer härnäst?

– Nu ska Arbetsförmedlingen göra ett varv i inventeringen och återkoppla till oss i slutet av april. Sen är tanken att det ska vidta en rekryteringsprocess där bolagen ska få träffa kandidaterna i en intervjusituation. Därefter hoppas vi kunna genomföra en praktik på sex veckor under hösten.

Varför är det här en vettig satsning?

– Alla satsningar som leder till att hitta rätt kompetens är vettiga. Det råder ett stort behov av kompetens och visar det sig att den finns bland till exempel nyanlända så är det mödan värt. Det kommer att kosta företagen en del resurser, nedlagd tid och handledning, men om det resulterar i lyckade rekryteringar så tror jag att man har igen de här pengarna många gånger om.

Vad är den största utmaningen?

– Att hitta personer som både har rätt kompetens och kan tänka sig att flytta för att få jobba i en så offensiv, attraktiv och tekniskt inriktad bransch.

Arbetet med Snabbspår fortsätter alltså under året och Svemin återkommer med mer information efter hand.

Foto: Boliden/Stefan Berg

Vill du veta mer?

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se

Expert kompetensförsörjning

Jesper Hedin

08-762 67 41

076-810 67 41

jesper.hedin@ia.se