Aktuellt

Stipendium till Réginald Fettweis från Luleå tekniska universitet

Réginald Fettweis har fått årets stipendium inom ekonomisk geologi ur Janne Kempes stipendiefond för sitt magisterexamensarbete ”Geology of the Fäbodliden C lode gold deposit in northern Sweden”.

Réginald mottog sitt stipendium på SveMins höstmöte som hölls 26 november i Stockholm.