Aktuellt

Svenska gruvexperter till COP15 - stor efterfrågan på kunskap om biologisk mångfald

Idag onsdag invigs FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Montreal. Svenska gruvexperter är på väg till Kanada för att presentera Mining with Nature – konceptet för hur gruv- och mineralföretag ska öka den biologiska mångfalden. Det svenska arbetet har väckt stort internationellt intresse och finns nu översatt till engelska, spanska och till mandarin.

–Det är en självklarhet att svenska gruvbranschen ska till COP15, biologisk mångfald är en mycket viktig fråga för oss eftersom vi tar mark i anspråk, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin, en av de svenska representanterna som är på väg till Kanada.
–Vi ska dela med oss av det jobb vi gjort inom Mining with Nature till världens ledande experter inom biologisk mångfald.

Koppar till kablar, grafit till elbilsbatterier och sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk. Tillgången till råvaror sätter i praktiken takten för den gröna omställningen. Gruvorna måste bli fler. Med det kommer ett särskilt ansvar. Därför har den svenska gruvindustrin utvecklat en helt ny metodik för att den biologiska mångfalden samtidigt inte ska skadas.

Som första bransch någonsin har branschen därför utvecklat – och antagit – ett sammanhållet arbetssätt för hur det ska gå till. Mining with Nature baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald.

Men det övergripande målet är större är så; företagen inom gruv- och mineralindustrin ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där de är verksamma.

–För att klara det här har vi startat omfattande projekt där en av de viktiga bitarna är att dela med oss av den kompetens vi byggt upp, för den är stor. Nu i Kanada vill vi också passa på att inspireras av alla andra i världen som jobbar seriöst med de hör frågorna, säger Kristina Branteryd.

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Den aktuella geopolitiska utvecklingen i Europa och i övriga världen lägger dessutom på ytterligare en alarmerande dimension till den oroande situationen för hållbar råvaruförsörjning.

På COP15 i Montreal finns därför inte bara miljöexperter på plats utan också världens finanssektor.
–Det har aldrig tidigare varit så stort engagemang i den här frågan, också från företag, det är oerhört positivt, säger Kristina Branteryd.

Se mer:

  • Se intervju med Kristina Branteryd om COP15 här.
  • Se det fördjupande seminariet om Mining with Nature, från januari 2021 här
  • Se Mining with Nature-seminarium från Bryssel, juni 2022 här

Läs mer:

  • Ladda hem Färdplanen Mining with Nature här
  • Ladda hem Arbete för biologisk mångfald – exempel från svensk gruv- och mineralnäring här
  • Ladda hem Vägledning för Biologisk Mångfaldsplan här

Prata mer:

Kristina Branteryd, Expert miljö, Svemin
kristina.branteryd@svemin.se, +46(0)72 018 53 05