Aktuellt

Vad har gruv- och stålnationen Sverige uppnått 2021?

Nu skulle politikerveckan i Visby varit i full gång. Och just idag skulle Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och Svemin stått värdar för Almedalens hårdaste mingel. Företrädare från branscherna, politiken och näringslivet skulle ha diskuterat den svenska gruv- och stålnäringen på en av Almedalens viktigaste mötesplatser.

Så blir det inte i år. Istället blickar vi framåt.

Gruv- och stålnationen Sverige sysselsätter redan omkring 45 000 personer i de egna bolagen. Utöver direkta jobb skapas mängder av jobbtillfällen lokalt genom bolagens inköp av både tjänster och material. Tillsammans bidrar branscherna med skatteintäkter i mångmiljardklassen, både rakt in i statskassan men också lokalt till kommuner där verksamheterna är förlagda. Gruv- och stålnäringen är Sveriges äldsta industrigren och har haft en avgörande roll för den välfärd vi har idag. Tillsammans är vi ryggraden i svensk industri.

Men det räcker inte. Sverige ska fortsatt ska vara världsledande inom innovation, hållbarhet och klimatsmart industri. Både för att kunna fortsätta bryta de metaller och utveckla det stål vi alla behöver för våra moderna liv. Men också för att vi ska kunna bryta omställningsmetaller som är helt avgörande för en fossilfri framtid. Sverige ska fortsatt vara en konkurrenskraftig industrination.

SSAB, LKAB och Vattenfalls gemensamma projekt HYBRIT vars syfte är att skapa världens första fossilfria ståltillverkningsprocess. Svemins initiativ TraceMet som tillsammans med ABB, Elektrokoppar, Scania, SSAB och Volvo Group tar fram en teknik för att kunna spåra och ursprungsmärka hållbart brutna metaller genom blockchainteknik. Mining with Nature, som första branschorganisation tar Svemin fram en färdplan för biologisk mångfald inom gruvnäringen.

Det är bara några exempel på den utveckling som pågår i gruv- och stålnationen Sverige och som vi skulle vilja prata om på Almedalens hårdaste mingel 2021.

Vi vill också prata om de internationellt konkurrensutsatta industriernas förutsättningar att driva och ständigt vidareutveckla långsiktigt lönsamma, hållbara och säkra gruv- och stålföretag. Inte bara för industriföretagen och dess medarbetare, utan även för Sverige och dess invånare.

Vi har frågat företagsledare, politiker, fack och näringsliv vad de helst skulle vilja diskutera när de ses nästa år. Se filmen nedan för fler exempel på framåtblickande förslag om vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige.

Almedalens hårdaste mingel vill vara en de av viktigaste mötesplatserna i Almedalen 2021.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.