Aktuellt

Viktig information om personalliggare i byggbranschen inför 2016

Den 1 januari 2016 införs ny lagstiftning med krav på elektronisk personalliggare i samband med byggarbeten. Det rör även företag inom gruv- och mineralbranschen.

De nya kraven på personalliggare  gäller inte bara för företag i byggbranschen som utför byggarbeten. De gäller också för beställare av byggtjänster, så kallade ”byggherrar”. Många företag berörs därför av lagstiftningen och kraven på personalliggare, exempelvis i samband med nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av verksamhetslokalerna. Reglerna gäller både vid byggnation i egen regi och vid beställning hos en entreprenör.

Det är viktigt att företagen känner till reglerna för att kunna agera på rätt sätt när det blir aktuellt.
Läs mer om skyldigheter och reglerna på Skatteverkets sida: http://www.skatteverket.se/personalliggarebygg

Vid frågor, kontakta Skatteverket.

Redan den 30 november finns möjlighet att lära sig mer. Skatteverket arrangerar då ett seminarium med fokus på personalliggare i byggbranschen inför 2016.
Sista anmälningsdag är onsdag 25 november.
Länk till Skatteverkets sida:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/nyareglerpersonalliggare.html