Aktuellt

Viktigt besked: effektivare tillståndsprocesser på gång

En modern och effektiv miljöprövning. Det är syftet med den nya utredning som regeringen idag tillsatt. Svemin har under många år kritiserat Sveriges ineffektiva system för miljöprövningar och välkomnar därför tisdagens besked.

– Vi ser fram emot att få vara med och bidra konstruktivt i utredningen, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Regeringen meddelade idag att den har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Syftet är att genom horisontella förändringar i miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

– Tillståndsfrågorna är helt avgörande för gruvnäringens utveckling – och det största hindret för utveckling. All vår verksamhet kräver olika former av tillstånd och eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas när en gruva successivt bryts behövs nya tillstånd med jämna mellanrum. Att den här utredningen, som varit aviserad länge, äntligen kommer igång ser vi som mycket positivt, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Svemins branschjurist Kerstin Brinnen utvecklar resonemanget ytterligare:

Svemin har kritiserat dagens ineffektiva system under många år. Vad innebär den här utredningen för gruvbranschen?

– På kort sikt innebär det inga förändringar eftersom utredningen kommer att pågå till slutet av 2021, men på längre sikt hoppas vi att utredningen lämnar tydliga förslag på hur miljöprövningsprocessen kan effektiviseras och att besluten genomförs genom de lagändringar som behövs, säger Kerstin Brinnen.

Kan gruvbranschen andas ut nu?

– Nej, vi kan inte andas ut. Men nu har vi i vart fall utredningsdirektiv att ta avstamp i för att driva på för de förändringar som vi anser är nödvändiga. Utredningsdirektiven täcker inte allt som behöver ändras, men de öppnar för förändringar på flera viktiga punkter, säger Kerstin Brinnen.

När kan det bli en reell förändring/förbättring i systemet?

– Utredningen kommer att pågå i över ett år och därefter ska eventuella lagförslag förankras och beslutas. Det kommer alltså ta flera år innan vi ser resultat av utredningen. Å andra sidan menar jag att det finns utrymme för förbättring redan med befintlig lagstiftning eftersom mycket handlar om hur miljöbalken tillämpas snarare än bestämmelserna i sig, säger Kerstin Brinnen.

Varför kommer utredningen just nu?

– Jag kan inte svara på varför det tagit så lång tid, men det här är inte en dag för tidigt. Riksdagen har flera gånger uppmanat regeringen att göra något åt de kritiserade tillståndsprocesserna och nuvarande system kritiserades redan 2015 för sina brister i effektivitet och rättssäkerhet. Det är bra att regeringen nu äntligen har tillsatt en utredning för att förbättra situationen, säger Kerstin Brinnen.

Utredningen ska redovisas senast den 15 december 2021.


Foto: Kaunis Iron