Aktuellt

Dags att nominera till 40 över 40-listan 2024

För tredje året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Svemin och Jernkontoret samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

Listan 40 över 40 instiftades 2022 för att uppmärksamma och synliggöra 40 kvinnor inom gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält. För exceptionellt framstående prestationer utses även en kvinna till Årets Fe (Fe som i benämningen för grundämnet järn i det periodiska systemet). Vinnaren presenteras i Stockholm den 6 mars 2024.

Bakgrunden till utmärkelsen och listan är att kvinnor inom gruv- och stålbranscherna alltjämt endast utgör 20 procent av alla medarbetare. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktiv för alla talanger och potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen med ett enormt kompetensbehov.

Mot bakgrund av detta vill vi, som nätverk, bransch – och arbetsgivarorganisationer, verka för en mer jämställd industri och samtidigt betona vikten av kunskap som kommer ur erfarenhet. Vi vill lyfta fram personer som är viktiga och goda förebilder för våra medlemsföretag.

Vet du någon som borde vara med på 40 över 40-listan?

Nomineringen öppnar idag och stänger den 8 februari, 2024.

Vem som helst kan nominera, men vissa kriterier finns för vem som kan nomineras. Följande ska uppfyllas:

  • Kvinna.
  • 40 år eller äldre.
  • Branschanknytning till gruva, järn och/eller stål.
  • En förebild och inspiratör som exempelvis har presterat extra bra inom sin yrkeskategori eller som har gjort skillnad genom att ha förbättrat och vidareutvecklat sitt fält eller exempelvis skapat ett bra klimat i sitt arbetslag.
  • Vill vara med på listan.

Det går bra att på nytt nominera någon som tidigare varit med på 40 över 40-listan eller som blivit nominerad tidigare.

Vad krävs av dig som nominerar:

  • Ditt namn och kontaktuppgifter.
  • Namn, titel, organisation på den som nomineras.
  • Gärna länk till Linkedin eller pressbild på den nominerade – alla som kommer med på listan presenteras med namn och bild.
  • Motivering på 50–150 ord, i vilken erfarenheter ska lyftas fram. Exempelvis inspirerande, framgångsrik, ser affärerna, utvecklat teknik, inkluderande ledarskap.
  • Kryssa i ”jag tror att personen jag nominerat VILL nomineras”. Detta följer vi upp innan listan synliggörs.

Läs mer om Årets Fe och 40 över 40, 2023

Läs mer om Årets Fe och 40 över 40, 2022


Vi som står bakom listan 40 över 40 och Årets Fe 

Listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe är ett samarbete mellan nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna. Juryn som utser Årets Fe består av branschrepresentanter och representanter från dessa organisationer. Nominera nu och sprid gärna i ditt nätverk och på din arbetsplats!

Vid frågor, kontakta:

Emma Härdmark
kommunikationschef Svemin
emma.hardmark@svemin.se, 070 346 60 48

Hanna Escobar-Jansson
kommunikationsdirektör Jernkontoret
hanna.escobar-jansson@jernkontoret.se, 073 766 99 41

Marina Lähteenmaa
kommunikationschef Industriarbetsgivarna
marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se, 072 247 50 33