Aktuellt

Stort intresse för Arbetsmiljökonferens

Under onsdagen samlade Svemin gruvbranschen till årets Arbetsmiljökonferens på Kulturens Hus i Luleå. Årets tema var inkludering, likabehandling och värderingar.

– Att känna till och enas kring samma värderingar skapar en känsla av samhörighet och inkludering. Det ger en trygghet på arbetsplatsen som bidrar till att skapa en säkerhetskultur där alla också känner att det är okej att lyfta risker och att bli tagna på allvar, säger Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöexpert, Svemin.

Lina Hedin från Add Insight talade om att skapa en trygg arbetsplats genom att våga prata öppet. Hon lyfte fler insiktsfulla och tankeväckande inspel som att viljan att hjälpa i regel blir det första som offras när man har mycket att göra. Kollegorna kommer sluta be om hjälp – de som hade kunnat lösas tillsammans mera effektivt tar i stället längre tid. Magnus Berg och Mouddar Kouli från Mumtaz Integration talade om integration och kulturella skillnader. Huvudtipset var att ställa nyfikna öppna frågor till kollegorna.

Arbetsmiljöpriset 2023 till Camilla Backebjörk

Efter lunchen var det tags för Svemins Arbetsmiljöpris 2023. Förmågan att inspirera medarbetare och skapa en tryggare arbetsmiljö genom utbildning och pedagogiskt material imponerade på juryn och priset gick i år till Camilla Backebjörk, arbetsmiljöutvecklare på LKAB Malmberget.

– Jag är så stolt och hedrad över att få priset. Att jobba med arbetsmiljö är det roligaste jag vet. Har arbetat med de här frågorna i 13 år tillsammans med mina kollegor. Det är vi människor som sitter på svaren över vad som behöver ändras i våran kultur. I slutändan handlar de om de val vi gör. Drivkraften i mitt arbete är att påverkar jag en person är det värt all tid. Organisationens styrka finns i organisationen – lyssna på varandra. Läs mer här.

Stina Eriksson, sektionschef, LKAB och Annika Kruuna, Manager Health and Safety, Boliden talade om goda företagsexempel. Hur visar vi att vi bryr oss om varandra? Vårt sätt att visa omsorg kan vara att gömma problem vilket inte är hållbart i längden. Stina Eriksson framhöll att LKAB vill bredda synen på en god arbetsmiljö. En organisation där medarbetare har en hög upplevd känsla av inkludering visar på väl fungerande ledarskap.

Nadim Penser, Senior Vice President Human Resources på Epiroc talade om företagets omfattande förändringsarbete Epiroc befinner sig i kring inkludering och jämställdhetsfrågor. Man vill fördubbla antalet kvinnor på operativa roller från 2020 till 2030. Nadim framhöll goda exempel en mångkulturell arbetsplats kan bidra till och hur berikande det kan vara.

Årets Fe 2022 Jenny Gotthardsson, områdeschef för Boliden Garpenberg som tilldelats utmärkelsen för ett starkt värderingsbaserat ledarskap där hon bidragit till att driva utveckling för både kollegorna och hela verksamheten, intervjuades av Emma Härdmark. Kvinnor utgör endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktivare för alla potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov. Här finns mycket arbete kvar att göra och det är viktigt med kvinnliga förebilder och ambassadörer för branschen som Jenny Gotthardsson. Nu återstå att se vem som blir Årets Fe 2023 – läs mer och nominera här! 


Press från dagen

SR, P4 Norrbotten | Gruvbranschen har beteende på jobbet under lupp: ”Är man inkluderad blir man trygg”

Norran | Hon tog hem Svemins arbetsmiljöpris: ”Stolt och hedrad”

Norrbottens Kuriren | Så gör ny teknik gruvorna säkrare