Aktuellt

År: <span>2014</span>

Boliden - prisas för bästa arbetsmiljö

Pris

SveMins arbetsmiljöpris går i år till Niklas Karlsson, sektionschef Underhåll vid Garpenbergsgruvan. Ledarskapet har en stor betydelse för att skapa säkra arbetsplatser fria från olyckor och sjukdomar och där medarbetarna trivs och kan utvecklas. SveMin vill därför uppmärksamma ledarskapets roll i arbetsmiljöarbetet genom att rikta 2014 års arbetsmiljöpris till en chef/ledare som visat ett stort…

Läs mer

Stipendium till examensarbete "Slite upplevelselandskap - att gestalta för biologisk mångfald"

Stipendium

Sara Östberg och Stina Näslund vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått stipendium ur Janne Kempes stipendiefond. De två nyblivna landskapsarkitekterna belönades för sitt examensarbete ”Slite upplevelselandskap – att gestalta för biologisk mångfald” med ett stipendium som delades ut på SveMins miljökonferens i tisdags i Skellefteå. De hade utsetts bland sju nominerade examensarbeten relaterade till gruvor och miljö. Läs…

Läs mer

Northland skapar tidsfrist

Nyhet

Northland Resources meddelar idag på morgonen att man stoppar verksamheten och varslar de anställda om uppsägning. – Vi beklagar dagens besked, säger Per Ahl, vd SveMin som ändå ser ljust på framtiden. – Sverige är ett utmärkt land att bedriva gruvverksamhet i. Fyndigheterna kring Kaunisvaara och Hannukainen är och förblir rika och har geologiskt sett…

Läs mer

Tydligare råd till mineralföretag

Nyhet

Sveriges geologiska undersökning, SGU, ska på regeringens uppdrag utveckla den Vägledning för prövning av gruvverksamhet som togs fram 2013. Den nya upplagan, som ska vara färdigt i mars 2016, ska ge handgripliga och konkreta råd till potentiella sökande mineralföretag vid prövningsprocesser om gruvverksamhet. Den nya vägledningen ska även innehålla de slutsatser som kommit fram under…

Läs mer

Besked om kalkärenden drar ut på tiden

Nyhet

De planerade kalktäkterna i Bunge Ducker och Stucks på Gotland prövas även i Mark- och miljööverdomstolen. – Det här visar, än en gång, på behovet av ett förnyat regelverk kring miljöprövningar, säger Per Ahl, vd för SveMin. SveMin välkomnar ordentlig genomlysning av miljöaspekterna i alla verksamheter. Men att ett ärende i praktiken kan få pågå…

Läs mer