Aktuellt

År: <span>2017</span>

Ris och ros till utredning om gruvavfall

Miljö

Dagens prövningssystem för gruvor måste förändras och bli mer effektivt och tydligt. Det föreslås i förslaget till gruvavfallsstrategi som överlämnades till regeringen på torsdagen. Bra, tycker Svemin men hade samtidigt gärna sett en bredare helhetssyn hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Kallak åter hos regeringen – Svemin hoppas på snabbt avgörande

Myndighetsbeslut

Bergsstaten håller med bolaget Beowulf Mining om att Kallak är en brytvärd fyndighet. Men eftersom länsstyrelsen inte anser sig kunna ta ställning till om verksamheten ska tillåtas så hamnar frågan om bearbetningskoncession åter på regeringens bord. Svemin utgår nu från att det blir en skyndsam handläggning utifrån Bergsstatens rekommendationer.

Läs mer

Svemin i Almedalen 2017

kommunikatör sökes

Almedalen

Almedalen innehöll i år ovanligt många spännande gruv- och mineralrelaterade aktiviteter. Representanter från Svemin och våra medlemsbolag diskuterade bland annat effektivare miljötillstånd, industrins betydelse för FN:s hållbarhetsmål och klimatsmart energianvändning.

Läs mer

Bekymmersam framtid efter dagens domstolsbesked

Domstolsbeslut

Regeringens beslut från 2015 att – mitt under pågående rättsprocess – peka ut området kring Bästeträsk på Gotland till Natura 2000 står fast. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen idag.
– Ett tungt besked för våra två medlemsbolag och för befolkningen på Gotland. Men också oroande för framtiden, säger Per Ahl, vd Svemin.

Läs mer