Aktuellt

”Vi behöver utöka den svenska gruvbrytningen”

Nyhet

Under våra fötter finns alltjämt tillgångar på samhällsbärande metaller som järn och koppar. Här finns också batterimetaller och mineral som till exempel kobolt och grafit. Här förekommer också sällsynta jordartsmetaller som behövs för vindkraftverk och annan förnybar energiteknik. Alla dessa råmaterial är en förutsättning för den gröna omställningen.

Läs mer

Finalisterna i Swedish Mining Innovation klara

Nyhet

Röntgenteknologi för borrkärnor, positioneringssystem för människor och utrustning under jord och teknik för skanning av stora volymer borrprover tävlar om årets pris. Samtliga innovationer innebär en ökad effektivitet vilket påverkar både hållbarhet och lönsamhet i branschen.

Läs mer

Nytt EU-initiativ ger ökad efterfrågan på svenska gruvor

Nyhet

Hälften av Europas mest kritiska metaller och mineral finns i den svenska berggrunden. När EU på torsdagen släppte en rad åtgärder för att öka självförsörjningsgraden av kritiska råmaterial sätts sökarljuset på Sverige, som redan idag är Europas mesta gruvnation.

Läs mer