Aktuellt

Regeringens godstransportstrategi måste utgå ifrån industrins behov

Nyhet

Idag överlämnade Industrirådets arbetsgrupp för Transporter och Infrastruktur ett inspel till regeringens kommande godstransportstrategi som ska vara färdig under 2024. Industrirådet välkomnar regeringens initiativ med en ny godstransportstrategi och pekar särskilt på att regeringen måste utgå från industrins behov.

Läs mer

IED: Onödigt EU-krångel utan miljönytta

Nyhet

Gruvorna inkluderas i EU:s uppdaterade industriutsläppsdirektiv, IED, trots att näringen ständigt påtalat att gruvor passar sällsynt illa för ett fyrkantigt regelverk. Svemins miljöexpert Kristina Branteryd förklarar konsekvenserna av att lagstiftarna gått vilse.

Läs mer

Svemin välkomnar förenklingar för Sveriges prospektörer

Nyhet

Prospektering är en avgörande förutsättning för en hållbar och bärkraftig gruvnäring. Utvinning av metaller och mineral kräver identifiering av mineralfyndigheter som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att utvinna. Dagens besked om ändringar i terrängkörningsförordningen och miljöprövningsförordningen är därför mycket välkomna.

Läs mer

Positiva besked om ny kärnkraft

Nyhet

Regeringen har idag presenterat ett paket för ny kärnkraft i Sverige. Målet är att Sverige senast 2035 ska ha ny kärnkraft med total effekt motsvarade minst två storskaliga reaktorer och att en kraftfull satsning ska göras till 2045.

Läs mer